Werkwijze:

1. Hulpvraag. Neem bij een hulpvraag contact op met Eefje Coacht. We plannen dan een intakegesprek in. Maken jullie liever eerst even kennis? Dat kan (kosteloos) in een kennismakingsgesprek. Ouders/verzorgers ontvangen vervolgens een uitgebreide vragenlijst. Met de antwoorden op die vragen kan ik alvast een goed beeld vormen van de situatie.

2. Intakegesprek. Tijdens het intakegesprek (alleen met ouders/verzorgers) verscherpen we zo nodig dat beeld, en stellen we samen het probleem (de hulpvraag) vast, en bovenal: waaraan gaan we in het coachtraject werken?

3. Kindercoachtraject. In het coachtraject help ik het kind bij het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid, om voortaan het probleem de baas te zijn. Hiervoor gebruik ik verschillende methodes. Het is afhankelijk van de hulpvraag en van het kind (ieder kind is immers uniek in wie hij is en wat hij kan) op welke manier de sessies verlopen. Gemiddeld zijn er zes sessies nodig.

4. Eindevaluatie. In een eindevaluatie sluiten we het coachtraject samen af. Hoe is het coachtraject verlopen? Is het beoogde doel behaald? Hoe kan het gezin samen verder? Wat zijn eventuele valkuilen?


Het kindercoachtraject kan ook plaatsvinden op de school van uw kind. Hiervoor moet de school goedkeuring geven.

Cliëntgegevens of informatie uit het coachtraject deel ik nooit met derden zonder de toestemming van de ouders/verzorgers (tenzij dit beslist in het belang is voor de veiligheid van het kind). Ik werk met geheimhoudingsplicht. Wat er besproken wordt tijdens de kindercoachsessies deel ik alleen met de ouders als het kind dit wil.