Werkwijze jongerencoaching:

1. Hulpvraag. Neem bij een hulpvraag contact met mij op, we plannen dan een gratis online kennismakingsgesprek in.

2. Intakegesprek. Vervolgens plannen we een intakegesprek in. Jullie ontvangen een uitgebreide vragenlijst. Met de antwoorden op die vragen kan ik alvast een goed beeld vormen van de situatie. Tijdens het intakegesprek (voor jongeren tot 14 jaar samen met de ouders en vanaf ongeveer 14 jaar kan het ook zonder de ouders) verscherpen we zo nodig dat beeld, en stellen we samen het probleem (de hulpvraag) vast, en bovenal: waaraan gaan we in het coachtraject werken?

3. Coachtraject. In het coachtraject werken we aan de hulpvraag van de jongere. Het is afhankelijk van de hulpvraag en van de jongere zelf hoe de sessies verlopen. Sommige jongeren praten gemakkelijk over hun probleem en hebben geen moeite hun gevoelens te verwoorden. Andere jongeren hebben er meer moeite mee om te praten en zij gaan liever tekenen o.i.d. Ook kunnen we gaan wandelen, het is fijn om buiten te zijn en om naast iemand te lopen als je praat, zodat je elkaar niet de hele tijd hoeft aan te kijken. Gemiddeld zijn er zes sessies nodig.

4. Eindevaluatie. In een eindevaluatie sluiten we het coachtraject samen af. Hoe is het coachtraject verlopen? Is het beoogde doel behaald? Hoe kan het gezin samen verder? Wat zijn eventuele valkuilen?Cliëntgegevens of informatie uit het coachtraject deel ik nooit met derden zonder de toestemming van de ouders/verzorgers (tenzij dit beslist in het belang is voor de veiligheid van het kind). Ik werk met geheimhoudingsplicht. Wat er besproken wordt tijdens de kindercoachsessies deel ik alleen met de ouders als het kind dit wil.