KindercoachingKindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van ondersteuning voor een kind en de ouders/verzorgers.

Coaching kan bijvoorbeeld ingezet worden bij het herkennen en erkennen van emoties en het uiten hiervan; wanneer een kind pest of gepest wordt; wanneer een kind heel veel piekert; wanneer een kind snel boos wordt of al gauw de handdoek in de ring gooit; of wanneer een kind moeilijk vriendjes kan maken of zijn grenzen niet kan aangeven, etc.

Kinderen laten soms gedrag zien dat als vervelend of moeilijk wordt ervaren door ouders/verzorgers. Het gedrag van je kind kan je boos of verdrietig maken, je voelt je machteloos. Je vraagt je af wat er met je kind aan de hand is en waarom het zo doet. Want vaak is het niet duidelijk waar het gedrag vandaan komt. Opgroeien en opvoeden gaat gepaard met flink wat hobbels. En het is heel begrijpelijk als je het soms even niet meer weet.

In het kindercoachtraject help ik het kind bij het ontwikkelen van een nieuwe vaardigheid, om voortaan het probleem de baas te zijn. Hierbij leggen we de focus op de behoeftes van het kind, en dus niet alleen op het zichtbare gedrag. Ieder kind wil gezien en gehoord worden in zijn behoeften.

Rol van de ouders bij coaching:
Ouders/verzorgers zijn onmisbaar bij de ontwikkeling van het kind en daarom betrek ik de ouders nauw bij het coachproces. Als kindercoach sta ik slechts voor korte duur naast het gezin en daarna zal het gezin haar eigen pad weer gaan. Des te belangrijker dat ouders betrokken zijn bij de coaching!